Jak urząd pracy może pomóc Twojej firmie?

Jak urząd pracy może pomóc Twojej firmie?

słowa kluczowe: urząd pracy, firma 

czas czytania: ok. 3 minut

Urząd pracy, zwany również pieszczotliwie „pośredniakiem” to miejsce, do którego z nadzieją udaje się wielu bezrobotnych. Co prawda, najnowsze statystyki pokazują, że bezrobocie w kraju jest rekordowo niskie, więc pewnie i kolejki stają się krótsze, jednak tuż obok poszukujących pracy mogą stanąć w nich…pracodawcy. Sprawdź, jak urząd pracy może pomóc Twojej firmie.

 

Określ kim jesteś.

Na samym początku trzeba rozróżnić pojęcia: pracodawca i przedsiębiorca. Od tego, którym z nich jesteś, może zależeć możliwość skorzystania z konkretnej opcji pomocy. Pracodawcą nazywana jest jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Przedsiębiorca z kolei to osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W momencie, gdy zatrudnia pierwszego pracownika, uzyskuje status pracodawcy. Gdy już wiesz, czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracodawcą, łatwiej będzie Ci samodzielnie ustalić jaki rodzaj wsparcia dla Twojej firmy może zaoferować urząd. 

Jak urząd pracy może pomóc Twojej firmie?

W zależności od miasta może to być m.in.:

– Pomoc w poszukiwaniu odpowiednich pracowników;

Uwagi: Jak to wygląda w praktyce? Pracodawca zgłasza się do urzędu i przedstawia swoje potrzeby kadrowe. Urząd na podstawie konkretnych kryteriów (np. umiejętności, znajomości języków itp.) proponuje kilku kandydatów spełniających wymagania.

– Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

Uwagi: To pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej (przy czym stanowisko musi zostać „utrzymane” przez określony czas). Pieniądze mogą być przeznaczone na: zakup środków trwałych (np. komputera), zakup urządzeń i maszyn do wyposażenia stanowiska pracy (np. kasy fiskalnej w przypadku stanowiska sprzedawcy) lub środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp, oraz wymaganiami ergonomii (np.odpowiednie fotele biurowe).

-Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia;

Uwagi: Przeznaczone, by ułatwić wejście na rynek pracy młodym osobom bez doświadczenia zawodowego, które wcześniej nie pracowały.

– Środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

Uwagi: Przeznaczyć możesz je na kursy, szkolenia, czy studia. Niestety środki te często kończą się już po paru dniach od ogłoszenia naboru wniosków. Najlepiej już teraz zapytaj o nie w urzędzie, żeby ewentualnie móc skorzystać z nich na początku 2018 roku.

– Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;

Uwagi: Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy;

Uwagi: Jeśli zatrudniasz osobę niepełnosprawną, to być może istnieje zakres zadań, w których ta osoba potrzebuje wsparcia innego pracownika. Dotyczy to jednak tylko zakresu czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem lub czynności niemożliwych, lub trudnych do samodzielnego wykonania, a nie wszystkich obowiązków. W praktyce oznacza to, że liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć np. 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

– Pomoc w znalezieniu stażysty i opłacenie jego stypendium;

Uwagi: W związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi się żadnych kosztów, a stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, które jest wypłacane przez urząd. Co ważne — po zakończeniu stażu, pracodawca musi zagwarantować stażyście zatrudnienie (np. przez minimum 3 miesiące). Wiele firm niezadowolonych z pracy stażysty lub z którymi stażysta ostatecznie nie chce się związać na dłużej, zatrudnia go na część etatu (np.⅛), dzięki czemu spełnia wszystkie warunki umowy, a jednocześnie nie ponosi dużych kosztów.

– Szkolenia dotyczące sposobu wypełniania wniosków (np. Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia?)

Uwagi: Podczas szkoleń dokładnie omawiane są wszystkie możliwości wraz z instrukcją wypełniania wniosków. O terminach szkoleń urząd z reguły informuje na swojej stronie internetowej.

Sprawdź „kruczki”

Zawsze jest jednak jakieś „ale”. W tym przypadku są nimi warunki i wymagania. Warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:
– profil osoby, którą chcemy zatrudnić (np. nie może mieć ukończonego 30 roku życia, obowiązkowo musi być zarejestrowana w urzędzie*);
– poziom refundacji;
– obowiązki wnioskodawcy takie jak np. utrzymanie stanowiska pracy;

*Wielu pracodawców w ogłoszeniach o pracę zaznacza, że wymaga od potencjalnego pracownika, by był zarejestrowany w urzędzie pracy lub w razie potrzeby mógł się w nim szybko zarejestrować (ewentualnie zaznacza, że zależy im na osobach do 30 roku życia, które nie studiują). 

Od czego zacząć?

Krok 1: Najlepiej najpierw zadzwoń do urzędu i zapytaj się o oferty, na których finansowanie urząd nadal ma środki. Często na stronie internetowej opisanych jest wiele możliwości, jednak w praktyce okazuje się, że skończyły się pieniądze przeznaczone na tę formę pomocy.

Krok 2: Zapoznaj się z dokumentacją dostępną na stronie.

Krok 3: Wypełnij odpowiedni wniosek i zanieś go do urzędu. Zwróć uwagę na regulamin, w którym określone są kryteria oceny i punktacja wniosków. Może okazać się, że bardziej szczegółowe opisanie firmy i doświadczenia właściciela sprawi, że dostaniesz kilka dodatkowych punktów i zwiększysz szansę na pozyskanie środków.

Potem istnieje wiele scenariuszy – być może trzeba będzie coś uzupełnić lub po prostu poczekać na rozpatrzenie wniosku. Wszystko zależy od rodzaju pomocy, o który się staramy oraz nie ukrywajmy…od dobrej woli urzędników.

Zobacz jaką pomoc oferują urzędy w kilku większych miastach w Polsce:

Warszawa https://www.up.warszawa.pl/
Wrocław http://wroclaw.praca.gov.pl/
Poznań http://poznan.praca.gov.pl/
Kraków http://www.gupkrakow.pl/
Łódź http://lodz.praca.gov.pl/
Katowice http://www.pup.katowice.pl/
Gdańsk https://www.gup.gdansk.pl/

A co ze środkami na otwarcie własnej działalności gospodarczej? O tym już niedługo!
Pssss Black Friday i Cyber Monday zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, jak Twoja firma może wykorzystać tę okazję.